01333264143
پشتیبانی خدمات و پاسخگویی مناسب
کادر مجرب و دانا

تلفکس

جهت تماس تلفنی و ارسال فکس از شماره 01333264143 استفاده نماییدایمیل ها


»مدیریت شرکت : info@rmss.ir
»مدیریت بازرگانی : it@rayanpc.com
»دریافت بازخورد ها :mobin.rmss@gmail.com

کادر فنی شرکت

  • سید سینا حسینی فر - مدیر عامل - داخلی 11
  • وحید جهانگیری - مدیریت داخلی - خط مستقیم
  • مسعود کرامتی - مدیریت فنی - داخلی 33
  • رضا نعمتی - برنامه نویس